Vay mua nhà ở xã hội 2020: Quy định, lãi suất, điều kiện và thủ tục vay

Chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội

Theo quy định mới nhất năm 2020, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với những trường hợp vay nợ để mua, thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng, cải tạo, sửa chữa sẽ là 4.8%/năm. Quy định này có hiệu lực từ ngày 13/8/2020.

Chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội 2020

Chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội
Chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội

Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg, quy định chi tiết về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó quy định cụ thể các mục và trường hợp cho vay được hưởng ưu đãi như sau:

-Mua, thuê nhà ở xã hội

-Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở

Những trường hợp này cần tuân theo quy định được trình bày trong Nghị định 100/2015/NĐ-CP được ký vào ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, mức lãi suất 4.8%/năm vẫn được giữ nguyên từ năm 2017 cho đến nay thông qua các Quyết định 630/QĐ-TTg (năm 2017), Quyết định 370/QĐ-TTg (năm 2018), Quyết định 355/QĐ-TTg (năm 2019).

Điều kiện cho vay mua nhà ở xã hội

Vay vốn mua nhà ở xã hội và sửa chữa, cải tạo,.. nhà ở

Để có thể được áp dụng các chính sách, ưu đãi trong khi vay tiền mua nhà ở xã hội, khách hàng cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

-Chưa sở hữu nhà hoặc nhà ở có diện tích dưới 8m2 mặt sàn/ người hoặc nhà thuộc diện tạm bợ chưa được Nhà nước hỗ trợ.

-Có hộ khẩu thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú, đồng thời đóng bảo hiểm xã hội (thời hạn trên 1 năm) tại tỉnh, thành phố hoặc khu vực đang có dự án nhà ở xã hội.

-Cần thanh toán 20% giá trị của nhà từ lần đầu.

-Một số trường hợp khác như đối tượng thu nhập thấp (không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên), người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đã được Thủ tướng Chính phủ quy định.

-Có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân tại nơi cư trú.

-Đảm bảo điều khoản trong Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014.

-Có thực hiện giao dịch gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội (thời gian từ 6 tháng trở lên) với số dư đủ để thanh toán nhà ở sau khi trừ các khoản được chi vay để chi trả tiền mua nhà với chủ đầu tư dự án.

-Có đủ số vốn cần thiết để tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hay các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

-Có đầy đủ giấy tờ chứng minh theo Điều 22, Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

-Có giấy đề nghị được vay vốn mua nhà ở xã hội, đồng thời có cam kết của cá nhân và thành viên trong gia đình.

-Có hợp đồng mua nhà ở xã hội theo quy định của Pháp luật về thực hiện vay tiền mua nhà ở xã hội.

(Trong trường hợp người tham gia thực hiện thế chấp tài sản thì cần có thỏa thuận giữa 3 bên là Ngân hàng Chính sách xã hội, chủ đầu tư dự án và người vay). Trong đó, cần quy định rõ cách quản lý, xử lý tài sản thế chấp).

Đối với các trường hợp xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì cũng cần có đủ số tiền vốn tự có để đảm bảo chi trả các khoản sửa chữa sau khi nhận được khoản tiền vay tối đa. Một số yêu cầu đối với người vay vốn:

-Cần có hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký xây dựng, cải tạo, sửa chữa,.. có xác nhận của UBND cấp xã.

-Chứng minh thu nhập để chi trả các khoản vay.

-Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các thiết kế liên quan đến vấn đề cải tạo, xây dựng,…

Thủ tục cho vay mua nhà ở xã hội

Thủ tục cho vay vốn
Thủ tục cho vay vốn

Thủ tục cho vay mua nhà ở xã hội cần tuân theo Điều 22 của Nghị định 100/2015/QĐ-CP với các giấy tờ, hồ sơ theo hướng dẫn như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

-Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (theo mẫu có sẵn)

-03 bản chứng thực Chứng minh nhân dân

-03 bản chứng thực Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

-Ảnh 3×4 các thành viên trong gia đình (mỗi người 03 bản)

-Hồ sơ chứng minh đối tượng được hưởng ưu đãi (Theo nghị định 100/2015/NĐ-CP)

-Hồ sơ xác nhận điều kiện cư trú

-Bản sao Giấy chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú)

Hồ sơ về chứng minh thu nhập: Bao gồm xác nhận thuộc diện không phải đóng thuế thường xuyên của tại cơ sở làm việc, Kê khai thu nhập cá nhân.

Call Now Button