Thiết kế căn hộ HH02

Sơ đồ chung cư B2.1 – HH02A Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ chung cư B2.1 – HH02B Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ chung cư B2.1 – HH02D Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ Penthouse – tầng 19 chung cư B2.1 – HH02D Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ chung cư B2.1 – HH02E Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết

Sơ đồ Penthouse – tầng 19 chung cư B2.1 – HH02E Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà thiết kế 2-3 phòng ngủ diện tích từ 65.77m ; 66.39m ; 80.38m ; 80.80m. Với mật độ 16 căn trên 1 sàn - 5 thang máy tốc độ cao. Đặc biệt ở Tầng 1+2 tại chung cư Chung cư B2.1 HH02C Thanh Hà sẽ có trung tâm thương mại, siêu thị Mường Thanh, khu vui chơi trẻ em, phòng

Chi tiết
TOP