Sơ đồ thiết kế khu liền kề Khu đô thị Thanh Hà

Khu đô thị Thanh Hà được thiết kế bởi hơn 25 phân khu, trong đó mỗi khu này sau này sẽ tương đương mỗi cụm tổ dân phố.

Dưới đây là hình ảnh các phân khu đó :

Call Now Button