Định mức 1776

Định mức 1776 quy định những gì ? Định mức 1776 pdf & excel

Định mức xây dựng 1776 là một trong những quy định của bộ xây dựng nhằm thể hiện mức hao phí trong quá trình xây dựng của các loại vật liệu. Có thể nói Định mức 1776 rất quan trọng kể cả những người làm bất động sản cũng phải nắm rõ. Vậy Định mức 1776 gồm những thông tin gì quan trọng ? Những gì cần lưu ý trong định mức này ? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu nhé, ngoài ra bạn cũng có thể tải file pdf định mức 1776 bằng link ở cuối bài viết này.

Tìm hiểu định mức 1776 của bộ xây dựng

Nội dung chính trong định mức 1776 gồm những gì ? Theo thông báo mới nhất về định mức xây dựng của bộ xây dựng, Định mức 1776 bao gồm các nội dung chính sau đây :

Mức hao phí vật liệu – Định mức 1776

Có thể hiểu đây là phần số lượng các loại vật liệu cần thiết trong quá trình thực hiện khối lượng công tác xây dựng. Ví dụ để xây dựng xong một dự án chung cư đó thì cần bao nhiêu vật liệu, mức hao phí..mức hao phí vật liệu trong định mức 1776 bao gồm phần hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Mức hao phí lao động – Định mức 1776

Mức hao phí lao động trong định mức 1776 cho biết số ngày làm việc của công nhân. Những người trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện công trình xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng các công trình này.

Mức hao phí máy thi công – Định mức 1776

Mức hao phí máy thi công có thể hiểu đây là số ca sử dụng các máy móc thiết bị trong quá trình thi công dự án. Bao gồm cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng được bộ xây dựng quy định trong định mức 1776 mới nhất.

Kết cấu tập định mức dự toán – Định mức 1776

Trong phần kết cấu định mức dự toán này trong bảng tra định mức 1776 bao gồm 11 chương.

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV: Công tác làm đường

Chương V: Công tác xây gạch đá

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI: Các công tác khác.

Như vậy trong mỗi loại định mức này đều được tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

Trên đây chỉ là những kiến thức tổng quan về định mức 1776 mà bạn cần hiểu sơ lược qua. Để nắm bắt đầy đủ và chính xác hơn, các bạn có thể tải định mức 1776 file pdf hoặc định mức xây dựng 1776 file excel bằng cách bấm tải về.

Call Now Button