Bảng báo giá liền kề khu đô thị Thanh Hà A

TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH

▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )

TT

Khu đô thị Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng tiền
1 Thanh Hà A A1.2 1 1 119,65 góc Tây Bắc 17,5m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà A A1.2 1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà A A1.2 1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà A A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà A A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà A A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà A A1.2 2 x 100 Đông Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà A A1.2 2 7 100 Đông Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà A A1.2 2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà A A1.2 2 11 80 Đông Nam 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà A A1.2 3 2 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà A A1.2 3 x 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà A A1.2 3 5 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà A A1.2 3 1x 100 Đông Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà A A1.2 3 14 100 Tây Nam ô góc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà A A1.2 4 4 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà A A1.2 4 x 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
18 Thanh Hà A A1.2 4 8 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà A A1.2 4 9 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà A A1.2 4 15 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà A A1.2 5 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà A A1.2 5 12A 84,63 Đông Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà A A1.2 5 20 100 Đông Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà A A1.2 6 4 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà A A1.2 6 5 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà A A1.2 6 x 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà A A1.2 6 1x 102 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
28 Thanh Hà A A1.2 6 10 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
29 Thanh Hà A A1.2 6 1x 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà A A1.2 6 1x 75 Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà A A1.2 7 1 100 góc Tây Bắc vườn hoa 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà A A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà A A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà A A1.2 7 2x 102 góc Đông Nam vườn hoa 14m 80% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà A A1.2 8 6 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà A A1.2 8 1x 77,92 Đông Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà A A1.2 8 12 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà A A1.2 8 31 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà A A1.2 9 1 91,5 Góc Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
40 Thanh Hà A A1.2 9 2 80 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
41 Thanh Hà A A1.2 9 7 91,5 Góc Đông Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
42 Thanh Hà A A1.2 9 1x 95 Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
43 Thanh Hà A A1.2 9 18 95 Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
44 Thanh Hà A A1.2 9 15 96,9 Đông Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
45 Thanh Hà A A1.2 9 21 95 Đông Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà A A1.2 11 x 95 Đông Nam 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
47 Thanh Hà A A1.2 11 4 95 Đông Nam 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà A A1.2 11 1x 80 Đông Nam 17m 80% 19 TT #VALUE! #VALUE!
49 Thanh Hà A A1.2 11 14 80 Đông Nam 17m 80% 19 TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà A A1.2 14 9 95 Đông Bắc 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà A A1.2 14 1x 95 Đông Bắc 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
52 Thanh Hà A A1.2 14 1x 95,73 Đông Nam ô góc 25m 80% TT #VALUE! #VALUE!
53 Thanh Hà A A1.2 14 16 92 Đông Nam 25m 80% TT #VALUE! #VALUE!
54 Thanh Hà A A1.2 14 1x 92 Đông Nam 25m 80% TT #VALUE! #VALUE!
55 Thanh Hà A A1.2 14 19 92 góc Đông Nam 25m 80% TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà A A1.2 14 2x 95 Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
57 Thanh Hà A A1.2 15 1 83,5 góc Tây Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
58 Thanh Hà A A1.2 15 7 80 Tây Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
59 Thanh Hà A A1.2 15 23 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
60 Thanh Hà A A1.2 16 1x 87,51 Đông Nam 25m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
61 Thanh Hà A A1.2 16 22 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà A A1.2 16 23 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà A A1.2 17 x 104,89 Đông Nam 25m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
64 Thanh Hà A A1.2 17 10 111,25 Đông Nam 25m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
65 Thanh Hà A A1.2 17 17 103,96 Tây Nam 25m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
66 Thanh Hà A A1.2 17 18 96,31 Tây Nam ô góc 25m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
67 Thanh Hà A A1.2 17 23 100 Tây Nam 14m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
68 Thanh Hà A A1.2 18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
69 Thanh Hà A A1.2 18 2 105,59 Đông Nam ô góc 25m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
70 Thanh Hà A A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
71 Thanh Hà A A1.2 19 x 100 Đông Bắc 17,5m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
72 Thanh Hà A A1.2 19 x 100 Đông Bắc 17,5m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà A A1.2 20 4 105 Đông Bắc 17,5m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà A A1.2 22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà A A1.2 22 1 154,9 Góc Tây Bắc 14m 80% 14 #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà A A1.2 22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
77 Thanh Hà A A1.2 22 14 116,19 Tây Nam 14m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà A A1.2 22 15 93,6 Tây Nam 14m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà A A1.2 22 18 81,15 Tây Nam 14m 80% 14 TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà A A1.2 23 2 154 Tây Nam ô góc 17m 80% 25,41 TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà A A1.2 23 6 137,7 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
82 Thanh Hà A A1.2 23 8 137,7 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
83 Thanh Hà A A1.2 23 11 196,5 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà A A1.2 23 14 100 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
85 Thanh Hà A A1.2 23 15 100 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
86 Thanh Hà A A1.2 23 18 100 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà A A1.2 23 22 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà A A1.2 24 5 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà A A1.2 24 26 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà A A1.2 24 27 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
91                        
92 Thanh Hà A A1.3 1 3 300 Đông Nam 60m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
93                        
94 Thanh Hà A A2.3 1 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
95 Thanh Hà A A2.3 1 11 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà A A2.3 1 13 100 Nam vườn hoa 14m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
97 Thanh Hà A A2.3 1 1x 100 Nam 14m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà A A2.3 1 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà A A2.3 1 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
101 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
102 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
103 Thanh Hà A A2.3 2 27 102 Tây vườn hoa 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
104 Thanh Hà A A2.3 2 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
105 Thanh Hà A A2.3 2 40 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
106 Thanh Hà A A2.3 2 42 100 Nam vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
107 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
108 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
109 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
110 Thanh Hà A A2.3 3 11 140 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
111 Thanh Hà A A2.3 3 23 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
112 Thanh Hà A A2.3 3 25 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
113 Thanh Hà A A2.3 3 29 102 Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
114 Thanh Hà A A2.3 3 31 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà A A2.3 3 3x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
116 Thanh Hà A A2.3 3 36 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
117 Thanh Hà A A2.3 3 37 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
118                        
119 Thanh Hà A A2.3 4 1x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
120 Thanh Hà A A2.3 4 21 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
121 Thanh Hà A A2.3 4 23 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
122 Thanh Hà A A2.3 4 2x 85 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
123                        
124 Thanh Hà A A2.3 5 x 100 Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
125 Thanh Hà A A2.3 5 20 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
126 Thanh Hà A A2.3 5 21 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
127                        
128 Thanh Hà A A2.3 6 1 100 Bắc vườn hoa 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
129 Thanh Hà A A2.3 6 3 100 Bắc 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
130 Thanh Hà A A2.3 6 1x 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
131 Thanh Hà A A2.3 6 1x 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
132 Thanh Hà A A2.3 6 28 102 Tây vườn hoa 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
133 Thanh Hà A A2.3 6 34 154,5 Tây ô góc 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
134 Thanh Hà A A2.3 6 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
135 Thanh Hà A A2.3 6 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
136 Thanh Hà A A2.3 6 43 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
137                        
138 Thanh Hà A A2.3 7 1x 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
139 Thanh Hà A A2.3 7 28 102 Nam góc vườn hoa   100% 21,63 TT #VALUE! #VALUE!
140 Thanh Hà A A2.3 7 3x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
141 Thanh Hà A A2.3 7 35 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
142 Thanh Hà A A2.3 7 36 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
143 Thanh Hà A A2.3 7 3x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
144 Thanh Hà A A2.3 7 4x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
145 Thanh Hà A A2.3 7 4x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
146                        
147 Thanh Hà A A2.3 8 1 100 góc Tây Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
148 Thanh Hà A A2.3 8 x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
149 Thanh Hà A A2.3 8 7 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
150 Thanh Hà A A2.3 8 15 100 Nam 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
151 Thanh Hà A A2.3 8 24 100 Nam ô góc 20,5m 100% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
152                        
153 Thanh Hà A A2.4 1 1 93,5 góc Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
154 Thanh Hà A A2.4 1 3 102 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
155 Thanh Hà A A2.4 1 7 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
156 Thanh Hà A A2.4 1 8 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
157 Thanh Hà A A2.4 2 4 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
158 Thanh Hà A A2.4 2 5 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
159 Thanh Hà A A2.4 2 9 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
160 Thanh Hà A A2.4 2 12 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
161 Thanh Hà A A2.4 2 16 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
162 Thanh Hà A A2.4 2 19 117,5 góc Đông vườn hoa 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
163 Thanh Hà A A2.4 3 8 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
164 Thanh Hà A A2.4 3 x 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
165 Thanh Hà A A2.4 4 x 117,5 Đông 17m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
166 Thanh Hà A A2.4 5 6 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
167 Thanh Hà A A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
168 Thanh Hà A A2.4 5 16 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
169 Thanh Hà A A2.4 5 12A 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
170 Thanh Hà A A2.4 5 19 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
171 Thanh Hà A A2.4 6 x 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
172 Thanh Hà A A2.4 6 x 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
173 Thanh Hà A A2.4 6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 100% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
174 Thanh Hà A A2.4 6 10 83.75 Nam 20,5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
175 Thanh Hà A A2.4 7 x 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
176 Thanh Hà A A2.4 7 2 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
177 Thanh Hà A A2.4 7 16 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
178 Thanh Hà A A2.4 7 19 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
179 Thanh Hà A A2.4 7 29 75 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
180 Thanh Hà A A2.4 8 2 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
181 Thanh Hà A A2.4 8 4 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
182 Thanh Hà A A2.4 8 x 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
183 Thanh Hà A A2.4 8 1x 100 Đông 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
184 Thanh Hà A A2.4 8 2x 100 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
185 Thanh Hà A A2.4 8 30 100 Tây Bắc ô góc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
186 Thanh Hà A A2.4 8 3x 147,5 góc Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
187 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Đông 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
188 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Đông 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
189 Thanh Hà A A2.4 9 12 100 Đông 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
190 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Đông 25m 100% TT    
191 Thanh Hà A A2.4 9 23 100 Nam vườn hoa 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
192 Thanh Hà A A2.4 9 26 100 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
193 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
194 Thanh Hà A A2.4 10 x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
195 Thanh Hà A A2.4 10 12 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
196 Thanh Hà A A2.4 10 17 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
197 Thanh Hà A A2.4 10 14 102 Nam Góc vườn hoa 17m 100% 19,57 TT #VALUE! #VALUE!
198 Thanh Hà A A2.4 10 19 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
199 Thanh Hà A A2.4 10 2x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
200 Thanh Hà A A2.4 10 2x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
201 Thanh Hà A A2.4 10 24 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
202 Thanh Hà A A2.4 10 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
203 Thanh Hà A A2.4 11 5 100 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
204 Thanh Hà A A2.4 11 10 100 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
205 Thanh Hà A A2.4 11 13 102 Bắc Góc vườn hoa 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
206 Thanh Hà A A2.4 11 14 102 Nam Góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
207 Thanh Hà A A2.4 11 16 102 Nam Góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
208 Thanh Hà A A2.4 11 xx 75m Tây 17m 100% 18 TT   #VALUE!
209 Thanh Hà A A2.4 11 26 100 Góc Tây Nam 17m 100% 17,5 TT   #VALUE!
210 Thanh Hà A A2.4 12 2 100 Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
211 Thanh Hà A A2.4 12 6 89,5 Đông ô góc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
212 Thanh Hà A A2.4 12 15 102 góc Đông vườn hoa 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
213 Thanh Hà A A2.4 12 1x 102 Đông 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
214 Thanh Hà A A2.4 13 8 102 Tây vườn hoa 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
215 Thanh Hà A A2.4 15 x 100 Tây 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
216 Thanh Hà A A2.4 15 6 100 Tây 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
217 Thanh Hà A A2.4 15 9 100 Tây Nam ô góc 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
218 Thanh Hà A A2.4 16 1 102 Đông vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
219 Thanh Hà A A2.4 16 x 100 Đông 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
220 Thanh Hà A A2.4 16 x 78,96 góc Đông Nam 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
221 Thanh Hà A A2.4 17 1 102 góc Đông vườn hoa 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
222 Thanh Hà A A2.4 17 x 138,7 Đông 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
223 Thanh Hà A A2.4 17 x 100 Đông 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
224 Thanh Hà A A2.4 17 6 100 Đông 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
225 Thanh Hà A A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
226 Thanh Hà A A2.4 17 18 100 Đông 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
227 Thanh Hà A A2.4 17 24 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
228 Thanh Hà A A2.4 17 25 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
229 Thanh Hà A A2.4 17 2x 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
230 Thanh Hà A A2.4 17 32 89 góc Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
231 Thanh Hà A A2.4 18 x 100 Đông 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
232 Thanh Hà A A2.4 18 10 89,56 góc Đông Nam 20.5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
233 Thanh Hà A A2.4 18 1x 100 Nam 20.5m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
234 Thanh Hà A A2.4 18 1x 100 Nam 20.5m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
235 Thanh Hà A A2.4 19 1 100 góc Tây Bắc 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
236 Thanh Hà A A2.4 19 6 100 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
237 Thanh Hà A A2.4 19 11 100 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
238 Thanh Hà A A2.4 19 1x 102 Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
239 Thanh Hà A A2.4 19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
240                        
241 Thanh Hà A A2.7 1 1 90 Tây Nam vườn hoa 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
242 Thanh Hà A A2.7 1 11 81 Góc Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
243 Thanh Hà A A2.7 1 14 90 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
244 Thanh Hà A A2.7 2 7 90 góc Tây Bắc vườn hoa 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
245 Thanh Hà A A2.7 2 9 90 Đông Nam 14m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
246 Thanh Hà A A2.7 2 14 113,5 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
247 Thanh Hà A A2.7 3 1 75 góc Tây Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
248 Thanh Hà A A2.7 3 x 85 Đông bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
249 Thanh Hà A A2.7 3 1x 90 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
250 Thanh Hà A A2.7 3 1x 90 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
251 Thanh Hà A A2.7 3 1x 90 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
252 Thanh Hà A A2.7 4 10 80 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
253 Thanh Hà A A2.7 4 15 80 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
254 Thanh Hà A A2.7 5 1 75,5 Tây bắc ô góc 25m 100% 24,2 TT #VALUE! #VALUE!
255 Thanh Hà A A2.7 5 x 90 Đông Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
256 Thanh Hà A A2.7 5 18 90 Tây Nam vườn hoa 25m 100% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
257 Thanh Hà A A2.7 5 2x 90 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
258 Thanh Hà A A2.7 6 2 80 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
259 Thanh Hà A A2.7 6 7 80 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
260 Thanh Hà A A2.7 6 16 90 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
261 Thanh Hà A A2.7 7 1 113,3 Góc Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
262 Thanh Hà A A2.7 7 x 90 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
263 Thanh Hà A A2.7 7 14 113,3 Góc Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
264 Thanh Hà A A2.7 8 1 90 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
265 Thanh Hà A A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
266 Thanh Hà A A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
267 Thanh Hà A A2.7 8 8 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
268 Thanh Hà A A2.7 9 x 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
269 Thanh Hà A A2.7 9 14 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
270 Thanh Hà A A2.7 9 19 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
271 Thanh Hà A A2.7 9 1x 113,5 Tây Nam ô góc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
272 Thanh Hà A A2.7 9 1x 113,5 Tây Nam ô góc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
273 Thanh Hà A A2.7 9 2x 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
274 Thanh Hà A A2.7 10 17 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
275 Thanh Hà A A2.7 10 11 90 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
276 Thanh Hà A A2.7 10 21 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
277 Thanh Hà A A2.7 10 22 Tây Nam ô góc 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
278                        
279 Thanh Hà A A3.1 1 11 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
280 Thanh Hà A A3.1 1 12a 100 góc Đông Bắc 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
281 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
282 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
283 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Đông 14m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
284 Thanh Hà A A3.1 1 32 125 Đông 50m 50m 25 TT #VALUE! #VALUE!
285 Thanh Hà A A3.1 1 45 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
286 Thanh Hà A A3.1 1 4x 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
287 Thanh Hà A A3.1 1 4x 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
288 Thanh Hà A A3.1 1 4x 106,5 góc Tây Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
289 Thanh Hà A A3.1 1 6x 102 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
290 Thanh Hà A A3.1 1 65 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
291 Thanh Hà A A3.1 1 69 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
292 Thanh Hà A A3.1 1 70 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
293 Thanh Hà A A3.1 1 79 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
294 Thanh Hà A A3.1 1 87 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
295 Thanh Hà A A3.1 1 95 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
296 Thanh Hà A A3.1 1 91 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
297 Thanh Hà A A3.1 1 100 100 Tây 14m 100% 18 TT

#VALUE!

#VALUE!
298                        
299 cho thuê A2.4 1 4 102 Bắc 25m 100% 18     15 triệu/tháng

Để được tư vấn tốt nhất, nhận bảng giá chính xác nhất

Vui lòng liên hệ hotline : 0983 12 9898  – 0989 838 226 

 Website     : https://thanhhamuongthanhvn.vn/

Call Now Button