BẢNG BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A

TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH

▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )

TT Khu đô thị Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà A A1.1 1 x 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà A A1.1 1 1x 202 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà A A1.1 1 1x 300 Đông 60m 100% TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà A A1.1 2 3 200 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà A A1.1 2 10 200 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà A A1.1 2 1x 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà A A1.1 3 21 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà A A1.1 4 7 240 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà A A1.1 5 x 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà A A1.1 5 x 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà A A1.1 5 8 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà A A1.1 5 10 369,68 góc Đông Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà A A1.1 5 1x 240 Tây Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà A A1.1 6 3 202,72 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà A A1.1 6 9 202,72 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà A A1.1 6 10 214,7 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà A A1.1 6 1x 527 góc Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                         
18 Thanh Hà A A1.2 1 6 212,5 Đông Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà A A1.2 1 7 212,5 Đông Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà A A1.2 1 13 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà A A1.2 1 15 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà A A1.2 1 20 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà A A1.2 1 21 200 Góc Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà A A1.2 1 x 200 Tây Nam 17m 80% TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà A A1.2 04 x 200 Tây Nam 14m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà A A1.2 04 8 400 Đông Nam 14m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
                         
27 Thanh Hà A A1.3 1 7 326,03 góc Tây Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
28 Thanh Hà A A1.3 1 10 277,58 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
29 Thanh Hà A A1.3 1 15 305,71 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà A A1.3 1 14 277,58 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà A A1.3 2 x 297,76 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà A A1.3 2 18 317,28 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà A A1.3 2 19 317,28 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà A A1.3 2 22 296,18 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà A A1.3 2 23 296,47 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà A A1.3 2 24 297,76 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà A A1.3 2 27 290,81 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà A A1.3 5 1 458,96 góc Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà A A1.3 6 10 360 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
40 Thanh Hà A A1.3 7 5 300 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
41 Thanh Hà A A1.3 7 7 300 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
42 Thanh Hà A A1.3 7 16 300 Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
43 Thanh Hà A A1.3 7 19 300 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
44 Thanh Hà A A1.3 7 2x 300 Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
45 Thanh Hà A A1.3 8 1 323,61 góc Đông Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà A A1.3 8 5 200 Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
47 Thanh Hà A A1.3 8 13 200 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà A A1.3 8 12 200 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
49 Thanh Hà A A1.3 8 18 250,03 Tây Nam ô góc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà A A1.3 9 5 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà A A1.3 9 8 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
52 Thanh Hà A A1.3 9 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
53 Thanh Hà A A1.3 9 19 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
54 Thanh Hà A A1.3 9 20 286,58 Tây Bắc ô góc 14m 100% 57,5 TT #VALUE! #VALUE!
                         
55 Thanh Hà A A1.3 10 1 214,31 Đông Bắc ô góc 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà A A1.3 10 2 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
57 Thanh Hà A A1.3 10 x 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
58 Thanh Hà A A1.3 10 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
59 Thanh Hà A A1.3 10 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
60 Thanh Hà A A1.3 10 15 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
61 Thanh Hà A A1.3 10 17 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà A A1.3 11 x 391,22 Góc Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà A A1.3 11 6 208,61 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
64 Thanh Hà A A1.3 11 x 208,61 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
65 Thanh Hà A A1.3 13 3 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
66 Thanh Hà A A1.3 13 4 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
67 Thanh Hà A A1.3 13 5 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
                         
68 Thanh Hà A A2.2 1 5 300 Tây bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
69 Thanh Hà A A2.2 1 9 300 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
70 Thanh Hà A A2.2 1 1x 300 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
71 Thanh Hà A A2.2 2 3 300 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
72 Thanh Hà A A2.2 2 9 300 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà A A2.2 2 3x 347,85 Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà A A2.2 2 30 244,29 góc Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà A A2.2 3 7 360 Đông 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà A A2.2 3 x 360 Đông 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
77 Thanh Hà A A2.2 3 32 360 Tây 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà A A2.2 4 3 300 Đông Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà A A2.2 4 16 300 Nam 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà A A2.2 4 23 300 Nam 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà A A2.4 5 xx 300 Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                         
82 Thanh Hà A A2.3 1 x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
83 Thanh Hà A A2.3 1 1x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà A A2.3 2 x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
85 Thanh Hà A A2.3 2 12 280 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
86 Thanh Hà A A2.3 3 x 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà A A2.3 3 9 225,95 góc Đông Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà A A2.3 3 1x 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà A A2.3 3 15 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà A A2.3 3 15 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
95 Thanh Hà A A2.3 3 18 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà A A2.3 4 1 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
97 Thanh Hà A A2.3 4 3 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà A A2.3 4 x 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà A A2.3 4 6 200 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà A A2.3 4 16 204,15 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
                         
101 Thanh Hà A A2.4 1 8 362,5 Tây Nam ô góc 20,5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
102 Thanh Hà A A2.4 1 10 250 Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
103 Thanh Hà A A2.4 2 4 275 Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
104 Thanh Hà A A2.4 2 9 300 Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
105 Thanh Hà A A2.4 2 10 300 Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
106 Thanh Hà A A2.4 2 13 287,5 Tây Bắc ô góc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
107 Thanh Hà A A2.4 2 20 457,45 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
108 Thanh Hà A A2.4 2 31 270 Nam 20,5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
109                        
110 Thanh Hà A A2.5 1 5 250 Đông Bắc 25m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
111 Thanh Hà A A2.5 1 20 250 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
112 Thanh Hà A A2.5 2 x 200 Tây Bắc 14m 100% 15 TT TT TT
113 Thanh Hà A A2.5 3 x 240 Đông Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
114 Thanh Hà A A2.5 3 x 240 Đông Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà A A2.5 3 1x 240 Tây Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
116 Thanh Hà A A2.5 3 1x 240 Tây Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
117 Thanh Hà A A2.5 3 2x 240 Tây Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
118 Thanh Hà A A2.5 3 20 240 Tây Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
119 Thanh Hà A A2.5 3 28 240 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
122 Thanh Hà A A2.5 3 3x 240 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
123                        
124 Thanh Hà A A2.10 1 1x 230 Bắc 20.5m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
125 Thanh Hà A A2.10 1 x 230 Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
126 Thanh Hà A A2.10 1 x 230 Bắc 20.5m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
127 Thanh Hà A A2.10 1 x 314 Đông Nam 50m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
128 Thanh Hà A A2.10 1 1x 230 Bắc 20.5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
129 Thanh Hà A A2.10 1 27 230 Nam 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
130 Thanh Hà A A2.10 1 30 230 Nam 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
131 Thanh Hà A A2.10 1 40 230 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
132 Thanh Hà A A2.10 1 5x 230 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
133 Thanh Hà A A2.10 2 x 240 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
134 Thanh Hà A A2.10 2 6 240 Đông 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
135 Thanh Hà A A2.10 2 7 248,18 Tây Nam 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
136 Thanh Hà A A2.10 2 8 248,18 Tây Nam 17m 100% TT #VALUE! #VALUE!
137 Thanh Hà A A2.10 2 13 240 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
138 Thanh Hà A A2.10 2 1x 240 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
139 Thanh Hà A A2.10 2 21 240 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ B

TT Khu đô thị Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà B B1.1 BT1 x 230 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà B B1.1 BT1 x 230 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà B B1.1 BT2 x 220 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà B B1.1 BT2 15 220 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà B B1.1 BT2 18 220 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà B B1.1 BT2 2x 240 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà B B1.1 BT5 8 240 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B1.1 BT5 10 247,3 Góc Đông Bắc 40m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B1.1 BT5 14 240 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.1 BT5 1x 240 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                         
11 Thanh Hà B B1.3 BT1 1x 215,7 góc Đông Nam 40m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B1.3 BT1 2x 300 Tây Bắc 60m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà B B1.3 BT2 9 291,67 góc Đông Bắc 25m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà B B1.3 BT2 1x 240 Tây Nam 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà B B1.3 BT2 18 267,52 Tây Nam 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà B B1.3 BT3 2 200 Đông Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà B B1.3 BT3 6 226,59 Đông Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
18 Thanh Hà B B1.3 BT5 x 211 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà B B1.3 BT5 x 207 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà B B1.3 BT6 2 230 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà B B1.3 BT8 x 200 Tây Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà B B1.3 BT8 5 183,41 Tây Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà B B1.3 BT10 4 230 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà B B1.3 BT10 x 230 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà B B1.3 BT11 2 230 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà B B1.3 BT12 2 230 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà B B1.3 BT17 1 202 Tây Bắc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
28 Thanh Hà B B1.3 BT17 6 231,06 Tây Bắc vườn hoa 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
29 Thanh Hà B B1.3 BT18 2 240 Đông Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
                         
30 Thanh Hà B B1.4 BT1 4 200 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà B B1.4 BT3 2 230 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà B B1.4 BT4 1 230 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 17,8 TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà B B1.4 BT5 2 230 Tây Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà B B1.4 BT6 6 202 Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà B B1.4 BT6 7 182,21 Góc Tây Nam 17m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà B B1.4 BT7 3 240 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà B B1.4 BT8 5 169,47 Góc Tây Nam 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà B B1.4 BT10 1 202 Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà B B1.4 BT10 2 200 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
40 Thanh Hà B B1.4 BT10 x 200 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
41 Thanh Hà B B1.4 BT12 2 230 Tây Nam 14m 100% 19,5 TT #VALUE! #VALUE!
42 Thanh Hà B B1.4 BT12 5 230 Tây Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
43 Thanh Hà B B1.4 BT12 6 232,3 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
44 Thanh Hà B B1.4 BT13 6 232,3 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
45 Thanh Hà B B1.4 BT13 x 230 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà B B1.4 BT14 x 230 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
47 Thanh Hà B B1.4 BT14 4 276 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà B B1.4 BT15 1 góc Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
49 Thanh Hà B B1.4 BT15 2 202 Tây Bắc góc vườn hoa 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà B B1.4 BT16 5 200 Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà B B1.4 BT17 1 200 Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
52                        
53 Thanh Hà B B2.1 BT1 11 360,41 Đông Nam ô góc 30m 100% TT #VALUE! #VALUE!
54 Thanh Hà B B2.1 BT3 1 217,59 Đông Bắc 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
55 Thanh Hà B B2.1 BT3 8 215,74 Đông Bắc vườn hoa 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà B B2.1 BT4 4 300 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
57 Thanh Hà B B2.1 BT5 1 221,05 Bắc 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
58 Thanh Hà B B2.1 BT5 x 230,86 Đông Bắc 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
59 Thanh Hà B B2.1 BT5 x 221,05 Bắc 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
60 Thanh Hà B B2.1 BT5 x 241,29 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
61 Thanh Hà B B2.1 BT5 12 250,73 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà B B2.1 BT7 11 250 Đông Bắc góc vườn hoa 30m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà B B2.1 BT7 16 200 Tây Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
64 Thanh Hà B B2.1 BT7 22 207,5 Tây Nam ô góc 14m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                         
65 Thanh Hà B B2.1 BT8 2 300 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
66 Thanh Hà B B2.1 BT8 x 300 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
67 Thanh Hà B B2.1 BT8 9 300 Góc Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
68 Thanh Hà B B2.1 BT8 1x 300 Tây Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
69 Thanh Hà B B2.1 BT8 16 300 Tây Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
70 Thanh Hà B B2.1 BT8 17 300 Tây Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
71 Thanh Hà B B2.1 BT9 x 300 Đông Bắc 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
72 Thanh Hà B B2.1 BT9 7 300 Đông Bắc 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà B B2.1 BT9 x 300 Đông Bắc 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà B B2.1 BT9 8 300 Đông Bắc 30m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà B B2.1 BT9 19 300 Đông Bắc 14m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà B B2.1 BT9 2x 560 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
77 Thanh Hà B B2.1 BT12 11 350 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
                         
78 Thanh Hà B B2.1 BT13 x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà B B2.1 BT13 x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà B B2.1 BT13 1x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà B B2.1 BT13 1x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
82 Thanh Hà B B2.1 BT14 10 350 Đông 17m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
83 Thanh Hà B B2.1 BT14 1x 350 Đông 17m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà B B2.1 BT14 1x 306 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
85 Thanh Hà B B2.1 BT14 2x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
86 Thanh Hà B B2.1 BT14 2x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà B B2.1 BT14 3x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà B B2.1 BT14 28 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà B B2.1 BT16 x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà B B2.1 BT16 x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
91 Thanh Hà B B2.1 BT16 14 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
92 Thanh Hà B B2.1 BT17 2 342 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
93 Thanh Hà B B2.1 BT17 1x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà B B2.1 BT17 1x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà B B2.1 BT17 2x 350 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
97 Thanh Hà B B2.1 BT17 2x 350 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà B B2.1 BT18 1 350 góc Tây Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà B B2.1 BT18 2 375 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà B B2.1 BT18 3 375 Bắc 17m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
101 Thanh Hà B B2.1 BT18 x 375 Bắc 17m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
102 Thanh Hà B B2.1 BT18 7 375 Bắc 17m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
103 Thanh Hà B B2.1 BT18 x 287 Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
104 Thanh Hà B B2.1 BT18 x 300 Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
105 Thanh Hà B B2.1 BT18 19 390 góc Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
106 Thanh Hà B B2.1 BT18 22 362,5 góc Đông Nam 25m 100% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
                         
107 Thanh Hà B B2.2 BT1 x 270 Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
108 Thanh Hà B B2.2 BT1 x 270 Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
109 Thanh Hà B B2.2 BT1 x 270 Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
110 Thanh Hà B B2.2 BT1 x 270 Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
111 Thanh Hà B B2.2 BT1 13 270 Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
112 Thanh Hà B B2.2 BT1 16 347,5 góc Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
113 Thanh Hà B B2.2 BT1 17 270 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
114 Thanh Hà B B2.2 BT1 2x 270 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà B B2.2 BT3 x 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
116 Thanh Hà B B2.2 BT3 4 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
117 Thanh Hà B B2.2 BT3 9 202,5 Góc Đông bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
118 Thanh Hà B B2.2 BT3 1x 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
119 Thanh Hà B B2.2 BT3 18 202,3 Tây Nam ô góc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
120 Thanh Hà B B2.2 BT5 x 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
121 Thanh Hà B B2.2 BT4 9 202,5 Góc Đông bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
122 Thanh Hà B B2.2 BT5 x 200 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
123 Thanh Hà B B2.2 BT5 13 200 Đông 14m 100% 15 TT #REF! #REF!
124 Thanh Hà B B2.2 BT5 17 200 Đông 14m 100% 15 TT #REF! #REF!
125 Thanh Hà B B2.2 BT5 19   Đông ô góc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
126 Thanh Hà B B2.2 BT7 5 200 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
127 Thanh Hà B B2.2 BT7 1 269,75 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
128 Thanh Hà B B2.2 BT7 12 200 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
129 Thanh Hà B B2.2 BT7 22 300 Tây 60m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
130 Thanh Hà B B2.2 BT8 x 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
131 Thanh Hà B B2.2 BT8 24 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
132 Thanh Hà B B2.2 BT8 2x 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
133 Thanh Hà B B2.2 BT8 30 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
134 Thanh Hà B B2.2 BT8 36 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
135 Thanh Hà B B2.2 BT8 40 188 Nam ô góc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
136 Thanh Hà B B2.2 BT9 1 182,56 góc Tây Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
137 Thanh Hà B B2.2 BT9 x 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
138 Thanh Hà B B2.2 BT9 15 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
139 Thanh Hà B B2.2 BT9 17 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
140 Thanh Hà B B2.2 BT9 21 177 góc Đông Nam 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
141 Thanh Hà B B2.2 BT9 22 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
142 Thanh Hà B B2.2 BT9 26 200 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
143 Thanh Hà B B2.2 BT10 14 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
144 Thanh Hà B B2.2 BT10 10 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
145 Thanh Hà B B2.2 BT10 12 200 Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
146 Thanh Hà B B2.2 BT10 21 177 góc Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
147 Thanh Hà B B2.2 BT10 31 200 Nam 20,5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
148 Thanh Hà B B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
149 Thanh Hà B B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
150 Thanh Hà B B2.2 BT10 3x 200 Nam 20.5m 100% 12,5 TT #VALUE! #VALUE!
151 Thanh Hà B B2.2 BT10 3x 200 Nam 20.5m 100% 12,5 TT #VALUE! #VALUE!
152 Thanh Hà B B2.2 BT11 2 250 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
153 Thanh Hà B B2.2 BT11 6 250 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
154 Thanh Hà B B2.2 BT11 17 250 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
155 Thanh Hà B B2.2 BT11 2x 250 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
156 Thanh Hà B B2.2 BT12 1 250 Tây góc vườn hoa 17m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
157 Thanh Hà B B2.2 BT12 5 250 Tây 17m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
158 Thanh Hà B B2.2 BT12 x 250 Tây 17m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
                         
159 Thanh Hà B B2.4 BT1 1x 200 Bắc 20,5m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
160 Thanh Hà B B2.4 BT1 3x 200 Nam 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
161 Thanh Hà B B2.4 BT2 1 194,36 góc Tây Bắc 20.5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
162 Thanh Hà B B2.4 BT2 6 250 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
163 Thanh Hà B B2.4 BT2 7 250 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
164 Thanh Hà B B2.4 BT2 14 250 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
165 Thanh Hà B B2.4 BT2 17 250 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
166 Thanh Hà B B2.4 BT3 5 200 Đông 17m 100% 12,5 TT #VALUE! #VALUE!
167 Thanh Hà B B2.4 BT3 14 187,63 Góc Tây Nam 14m 100% 12,5 TT #VALUE! #VALUE!
168 Thanh Hà B B2.4 BT3 15 200 Tây 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
169 Thanh Hà B B2.4 BT4 1x 200 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
170 Thanh Hà B B2.4 BT4 2x 200 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
                         
171 Thanh Hà B B2.4 BT5 16 200 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
172 Thanh Hà B B2.4 BT5 17 200 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
173 Thanh Hà B B2.4 BT5 23 315 góc Đông Nam 60m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                         
174 Thanh Hà B B2.4 BT6 1 212,59 góc Tây Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
175 Thanh Hà B B2.4 BT6 x 225 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
176 Thanh Hà B B2.4 BT6 13 225 Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
177 Thanh Hà B B2.4 BT6 16 225 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
178 Thanh Hà B B2.4 BT6 3x 225 Bắc 14m 100% 14,7 TT #VALUE! #VALUE!
179 Thanh Hà B B2.4 BT6 3x 225 Bắc 14m 100% 14,7 TT #VALUE! #VALUE!
180 Thanh Hà B B2.4 BT6 x 225 Nam 60m 100% 14,7 TT #VALUE! #VALUE!
                         
181 Thanh Hà B B2.5 BT1 1 212 góc Tây Bắc 20.5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
182 Thanh Hà B B2.5 BT1 2 212 góc Đông Bắc 20.5m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
183 Thanh Hà B B2.5 BT1 1x 200 Đông 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
184 Thanh Hà B B2.5 BT1 11 200 Đông 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
185 Thanh Hà B B2.5 BT1 2x 200 Tây 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
186 Thanh Hà B B2.5 BT1 13 187,5 góc Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
187 Thanh Hà B B2.5 BT1 14 187,5 góc Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
188 Thanh Hà B B2.5 BT2 x 225 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
189 Thanh Hà B B2.5 BT2 x 225 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
190 Thanh Hà B B2.5 BT2 1x 225 Tây 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
191 Thanh Hà B B2.5 BT2 12 225 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
192 Thanh Hà B B2.5 BT2 14 212,5 Góc Tây Nam 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
193 Thanh Hà B B2.5 BT2 21 225 Tây 30m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                         
194 Thanh Hà B B3.1 BT1 1 275,68 Bắc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
195 Thanh Hà B B3.1 BT1 3 275,68 Bắc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
196 Thanh Hà B B3.1 BT1 6 329,57 Bắc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
197 Thanh Hà B B3.1 BT1 7 309,42 Bắc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
198 Thanh Hà B B3.1 BT1 8 309,42 Bắc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!
199 Thanh Hà B B3.1 BT1 x 240 Bắc ô góc 60m 100% 24 TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A

TT Khu đô thị Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà A A1.1 1 x 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà A A1.1 1 1x 202 Tây 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà A A1.1 1 1x 300 Đông 60m 100% TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà A A1.1 2 3 200 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà A A1.1 2 10 200 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà A A1.1 2 1x 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà A A1.1 3 21 200 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà A A1.1 4 7 240 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà A A1.1 5 x 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà A A1.1 5 x 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà A A1.1 5 8 240 Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà A A1.1 5 10 369,68 góc Đông Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà A A1.1 5 1x 240 Tây Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà A A1.1 6 3 202,72 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà A A1.1 6 9 202,72 Đông Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà A A1.1 6 10 214,7 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà A A1.1 6 1x 527 góc Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
18                        
19 Thanh Hà A A1.2 1 6 212,5 Đông Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà A A1.2 1 7 212,5 Đông Bắc 17m 80% 18 TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà A A1.2 1 13 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà A A1.2 1 15 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà A A1.2 1 20 200 Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà A A1.2 1 21 200 Góc Tây Nam 14m 80% TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà A A1.2 1 x 200 Tây Nam 17m 80% TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà A A1.2 04 x 200 Tây Nam 14m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà A A1.2 04 8 400 Đông Nam 14m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
28                        
29 Thanh Hà A A1.3 1 7 326,03 góc Tây Nam 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà A A1.3 1 10 277,58 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà A A1.3 1 15 305,71 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà A A1.3 1 14 277,58 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà A A1.3 2 x 297,76 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà A A1.3 2 18 317,28 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà A A1.3 2 19 317,28 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà A A1.3 2 22 296,18 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà A A1.3 2 23 296,47 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà A A1.3 2 24 297,76 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà A A1.3 2 27 290,81 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
40 Thanh Hà A A1.3 5 1 458,96 góc Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
41 Thanh Hà A A1.3 6 10 360 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
42 Thanh Hà A A1.3 7 5 300 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
43 Thanh Hà A A1.3 7 7 300 Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
44 Thanh Hà A A1.3 7 16 300 Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
45 Thanh Hà A A1.3 7 19 300 Tây Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà A A1.3 7 2x 300 Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
47 Thanh Hà A A1.3 8 1 323,61 góc Đông Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà A A1.3 8 5 200 Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
49 Thanh Hà A A1.3 8 13 200 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà A A1.3 8 12 200 Tây Nam 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà A A1.3 8 18 250,03 Tây Nam ô góc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
52 Thanh Hà A A1.3 9 5 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
53 Thanh Hà A A1.3 9 8 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
54 Thanh Hà A A1.3 9 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
55 Thanh Hà A A1.3 9 19 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà A A1.3 9 20 286,58 Tây Bắc ô góc 14m 100% 57,5 TT #VALUE! #VALUE!
57                        
58 Thanh Hà A A1.3 10 1 214,31 Đông Bắc ô góc 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
59 Thanh Hà A A1.3 10 2 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
60 Thanh Hà A A1.3 10 x 200 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
61 Thanh Hà A A1.3 10 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà A A1.3 10 1x 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà A A1.3 10 15 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
64 Thanh Hà A A1.3 10 17 200 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
65 Thanh Hà A A1.3 11 x 391,22 Góc Tây Bắc 25m 100% TT #VALUE! #VALUE!
66 Thanh Hà A A1.3 11 6 208,61 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
67 Thanh Hà A A1.3 11 x 208,61 Tây Bắc 14m 100% TT #VALUE! #VALUE!
68 Thanh Hà A A1.3 13 3 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
69 Thanh Hà A A1.3 13 4 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
70 Thanh Hà A A1.3 13 5 329,29 Tây 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
71                        
72 Thanh Hà A A2.2 1 5 300 Tây bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà A A2.2 1 9 300 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà A A2.2 1 1x 300 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà A A2.2 2 3 300 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà A A2.2 2 9 300 Đông 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
77 Thanh Hà A A2.2 2 3x 347,85 Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà A A2.2 2 30 244,29 góc Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà A A2.2 3 7 360 Đông 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà A A2.2 3 x 360 Đông 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà A A2.2 3 32 360 Tây 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
82 Thanh Hà A A2.2 4 3 300 Đông Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
83 Thanh Hà A A2.2 4 16 300 Nam 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà A A2.2 4 23 300 Nam 25m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
85 Thanh Hà A A2.4 5 xx 300 Nam 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
86                        
87 Thanh Hà A A2.3 1 x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà A A2.3 1 1x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà A A2.3 2 x 280 Đông 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà A A2.3 2 12 280 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
91 Thanh Hà A A2.3 3 x 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
92 Thanh Hà A A2.3 3 9 225,95 góc Đông Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
93 Thanh Hà A A2.3 3 1x 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà A A2.3 3 15 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
95 Thanh Hà A A2.3 3 15 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà A A2.3 3 18 200 Nam 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
97 Thanh Hà A A2.3 4 1 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà A A2.3 4 3 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà A A2.3 4 x 200 Bắc 14m 100% 17 TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà A A2.3 4 6 200 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
101 Thanh Hà A A2.3 4 16 204,15 Bắc 14m 100% 12 TT #VALUE! #VALUE!
102                        
103 Thanh Hà A A2.4 1 8 362,5 Tây Nam ô góc 20,5m 100% TT #VALUE! #VALUE!
104 Thanh Hà A A2.4 1 10 250 Tây Bắc 25m